• PD Tidar (P: 6 Maret)
  • GPDI Bukit Zaitun, Batu (P: 29 Maret)
  • Rote-NTT (T: April)
  • Kupang & Sabu (P: Mei)
  • Raijua-Sabu (T: September)
  • Papua (T: Oktober-November)

(P)asti | (T)entatif, masih dapat berubah sewaktu-waktu